Tuyển dụng điều dưỡng và thư ký y khoa

Tuyển dụng điều dưỡng và thư ký y khoa

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tuyển dụng vị trí điều dưỡng và thư ký y khoa với số lượng và tiêu chuẩn như file đính kèm

09/05/2023 14:46

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:“ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH, CHUYỂN HOÁ VÀ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP KHÁC”

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:“ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIM MẠCH, CHUYỂN HOÁ VÀ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP KHÁC”

Kính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Cập nhật kiến thức chuyên môn “Điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế cho các thuốc điều trị bệnh lý tim mạch, chuyển hoá và một số bệnh thường gặp khác”

08/05/2023 12:51

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất kính mời các Đơn vị tham gia cung cấp các mặt hàng thuốc Human Albumin.

04/05/2023 17:28

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước”

28/04/2023 21:49

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “TIẾP CẬN, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “TIẾP CẬN, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Tiếp cận, chẩn đoán và điều trị chóng mặt”

19/04/2023 22:18

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 2023: CÓ GÌ MỚI?”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 2023: CÓ GÌ MỚI?”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Cập nhật điều trị đái tháo đường 2023: có gì mới?”

19/04/2023 09:58

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH VỚI CHỦ ĐỀ: “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY TIM CẤP NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ”

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa TELEHEALTH với chủ đề: “Cập nhật điều trị suy tim cấp nội trú và ngoại trú”

13/04/2023 09:07

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC DƯỢC CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC DƯỢC CHO BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Kính mời Quý Đại biểu đăng ký tham dự Chương trình đào tạo chuyên môn: Điều trị và chăm sóc dược cho bệnh nhân Đái tháo đường

08/04/2023 06:56

MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM CHĂM SÓC, KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁN BỘ – BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM CHĂM SÓC, KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁN BỘ – BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Nhằm xây dựng trung tâm chăm sóc, khám, điều trị chất lượng cao cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất của BV đa khoa hạng 1, BV tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình “Trung tâm chăm sóc, khám, điều trị chất lượng cao cho cán bộ – BV Thống Nhất”.

05/04/2023 07:32

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với chủ đề: “Amyloidosis tim: khi nào cần nghĩ đến?”

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với chủ đề: “Amyloidosis tim: khi nào cần nghĩ đến?”

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với chủ đề: “Amyloidosis tim: khi nào cần nghĩ đến?”

30/03/2023 10:19

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH (CHỦ ĐỀ: VIÊM MÀNG NÃO MỦ)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH (CHỦ ĐỀ: VIÊM MÀNG NÃO MỦ)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH (CHỦ ĐỀ: VIÊM MÀNG NÃO MỦ)

27/03/2023 15:23

WORKSHOP CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP MẠCH MÁU NGOẠI VI

WORKSHOP CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP MẠCH MÁU NGOẠI VI

WORKSHOP CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP MẠCH MÁU NGOẠI VI

23/03/2023 08:03

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN

Hiện nay, Bệnh viện đã và đang mở rộng quy mô hoạt động. Vì vậy, Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng vị trí Điều dưỡng viên.

20/03/2023 16:25

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA VỚI CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC CỦA BỆNH ALZHEIMER

CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA VỚI CHỦ ĐỀ: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC CỦA BỆNH ALZHEIMER

Chương trình hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với chủ đề: CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC CỦA BỆNH ALZHEIMER

16/03/2023 19:49

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN

🩺CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VAI TRÒ CỦA DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN 🚩CHỦ ĐỀ BUỔI 1: TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DO THUỐC

15/03/2023 14:51

Tin đọc nhiều

1900 2345 47

1900 63 61 95