Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh hiện nay:
 

Bí thư TS. Võ Thành Toàn

Phó BT ThS. Lê Xuân Long

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất


Không tìm thấy tài nguyên media nào