Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Khoa Ngoại Tim mạch lồng ngực - Tiết niệu - Tổng quát

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Khoa Ngoại Tim mạch lồng ngực - Tiết niệu - Tổng quát hiện nay:

Bí thư ThS. Trần Văn Sơn

Phó BT ThS. Lý Văn Quảng

CUV BS. Huỳnh Minh Hiệp

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất


Không tìm thấy tài nguyên media nào