Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Khoa Nội nhiễm - Y học cổ truyền - Tiêu hóa

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Khoa Nội nhiễm - Y học cổ truyền - Tiêu hóa hiện nay:

Bí thư PGS. TS. Lê Thị Kim Nhung

Phó BT BSCKII. Ngô Thị Thanh Quýt

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất


Không tìm thấy tài nguyên media nào