Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Khoa Tim mạch - Tim mạch cấp cứu can thiệp

Cơ cấu tổ chức Chi bộ Khoa Tim mạch - Tim mạch cấp cứu can thiệp hiện nay:

Bí thư ThS. Trần Thị Mỹ Liên

Phó BT ThS. Phan Văn Trực

CUV BSCKI. Bùi Thị Cẩm Bình

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất


Không tìm thấy tài nguyên media nào