Truy cập nội dung luôn
Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất

13/12/2017 06:00:00
Lịch sử: - Đảng bộ Bệnh viện được hình thành ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện. Chức năng: Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất là một Đảng bộ mạnh trong khối Đảng bộ cơ sở y...