Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất

Lịch sử:

- Đảng bộ Bệnh viện được hình thành ngay từ ngày đầu thành lập Bệnh viện.

  • Chức năng:

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất là một Đảng bộ mạnh trong khối Đảng bộ cơ sở y tế phía Nam. Với số lượng đảng viên trong các nhiệm kỳ Đại hội từ 95 - 120 đồng chí. Đảng bộ đã lãnh đạo Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà Nước giao. Đại đa số Đảng viên gương mẫu, phấn đấu vươn lên, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn kỹ thuật, nhiều đồng chí đã trở thành những Đảng viên xuất sắc toàn diện.

  • Những thành tích của Đảng bộ:

- Nhiều năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Được Thành ủy TP. HCM tặng cờ Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong 5 năm liên tục.

- Được Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế tặng giấy khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh 2 năm liền.

- Nhiều đồng chí được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

- Các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của bệnh viện trong mỗi thời kỳ. Các chi bộ lãnh đạo sâu sát, linh hoạt, chủ động, sáng tạo. Từ đó, mọi hoạt động của Bệnh viện Thống Nhất đã từng bước phát triển đi lên vững chắc. Từ trên 500 cán bộ năm 1976 đến nay Bệnh viện đã có trên 1.100 nhân viên. Nhiều đồng chí bác sĩ, Điều dưỡng đã có tay nghề giỏi, chính trị vững vàng góp phần quan trọng trong thành tích chung của Bệnh viện.

Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất


Không tìm thấy tài nguyên media nào