Truy cập nội dung luôn

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Ngày 24 tháng 8 năm 2016, Đảng bộ Bệnh viện Thống Nhất tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại hội trường lớn Bệnh viện cho gần 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện. Ngoài ra còn có các đảng viên của Chi bộ Báo Sức khỏe và đời sống, Chi bộ Văn phòng Tổng Công ty Dược phía Nam cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị GS.TS.TTND Nguyễn Đức Công – Bí thư Đảngủy nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghịquyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một đợt sinhhoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa hết sứcquan trọng nhằm đưa các chủ trương, quyết sách của Đại hội đi vào cuộcsống. Đề nghị từng đồng chí đảng viên, từng cấp ủy chi bộ nêu cao tráchnhiệm đảng viên, tham gia học tập nghiêm túc, vận dụng cụ thể vào từngvị trí công tác của mình,…đây là một trong những tiêu chí quan trọng đểđánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đảng viên, viên chức và bình xét thiđua cuối năm.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Xuân Tế - Hiệutrưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cácvấn đề chính, vấn đề cơ bản và những điểm mới được quyết nghị tại Đạihội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm: Nội dung Tiêu đề củaBáo cáo chính trị; Đánh giá tổng quát kết quả, những thành tựu đạt đượcsau 30 năm đổi mới của Đảng ta; Những hạn chế, yếu kém cũng như nhữngbài học kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới; Những mục tiêu và nhiệm vụ tổngquát phát triển đất nước trong 5 năm tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Côngtiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết củaĐảng bộ và gợi ý những nội dung chính để các tổ thảo luận, viết bài thuhoạch sau khi học tập Nghị quyết./.

  

 

Đồngchí Nguyễn Đức Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu khaimạc và triển khai chương trình hành động, hướng dẫn thảo luận, viết bàithu hoạch sau khi học tập Nghị quyết cho toàn thể đảng viên

  

PGS.TS Nguyễn Xuân Tế báo cáo những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ

 

thongnhathospital.org.vn


Không tìm thấy tài nguyên media nào