Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc tổ chức khám bệnh tình nguyện và phát thuốc miễn phí cho người dân tại tỉnh Trà Vinh ngày 30/6 - 01/7/2018

Đề nghị các chi đoàn thông báo đến đoàn viên được biết
Download TB di Tra Vinh 30.6 - 01.7.2018.doc