Danh mục bảng giá dịch vụ y tế

Danh mục bảng giá dịch vụ y tế

Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất

12/01/2023 08:41

Danh mục dịch vụ cận lâm sàng

Danh mục dịch vụ cận lâm sàng

Bệnh viện Thống Nhất gửi đến quý bệnh nhân danh mục xét nghiệm, phẫu thuật-thủ thuật, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

12/04/2021 10:47

Danh mục giường bệnh

Danh mục giường bệnh

Bệnh viện Thống Nhất gửi đến quý bệnh nhân danh mục giường bệnh để tham khảo

12/04/2021 10:43

Danh mục công khám bệnh

Danh mục công khám bệnh

Dưới đây là bảng giá dịch vụ công khám bệnh của Bệnh viện Thống Nhất, quý bệnh nhân có thể tham khảo:

12/04/2021 09:57

Giá gói khám VIP 3 - Bệnh viện Thống Nhất

Giá gói khám VIP 3 - Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng bảng giá khám khám bệnh VIP 3 tại được thực hiện tại bệnh viện.

10/10/2020 17:05

Giá gói khám VIP 2 - Bệnh viện Thống Nhất

Giá gói khám VIP 2 - Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng bảng giá khám khám bệnh VIP 2 tại được thực hiện tại bệnh viện.

10/10/2020 17:01

Giá gói khám VIP 1 - Bệnh viện Thống Nhất

Giá gói khám VIP 1 - Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng bảng giá khám khám bệnh VIP 1 tại được thực hiện tại bệnh viện.

10/10/2020 16:59

Bảng giá gói khám sức khỏe - Nâng cao

Bảng giá gói khám sức khỏe - Nâng cao

Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng và bệnh nhân tham khảo bảng giá gói khám sức khỏe tổng quát - nâng cao của Bệnh viện.

10/10/2020 16:52

Bảng giá gói khám sức khỏe theo Thông tư 14 của Bộ Y tế

Bảng giá gói khám sức khỏe theo Thông tư 14 của Bộ Y tế

Bệnh viện Thống Nhất xin gửi đến quý khách hàng, bệnh nhân bảng giá khám sức khỏe tổng quát theo quy định của Bộ Y tế.

10/10/2020 16:45

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47

1900 63 61 95