YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Hút hầm cầu khối nhà A6

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Hút hầm cầu khối nhà A6

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu hút hầm cầu khối nhà A6 chi tiết như sau:

21/06/2024 16:15

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Nâng cấp phòng khám bệnh khoa VLTL-PHCN

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Nâng cấp phòng khám bệnh khoa VLTL-PHCN

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nâng cấp phòng khám bệnh khoa VLTL-PHCN chi tiết như sau

21/06/2024 16:13

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

20/06/2024 11:32

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu:Thay lõi lọc nước Kangaroo

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu:Thay lõi lọc nước Kangaroo

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

20/06/2024 11:30

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Sửa chữa, thay thế các loại đèn Exit và đèn chiếu sáng sự cố

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Sửa chữa, thay thế các loại đèn Exit và đèn chiếu sáng sự cố

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

20/06/2024 11:28

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Trang bị giá treo quần áo và hít cửa có móc

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Trang bị giá treo quần áo và hít cửa có móc

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói trang bị giá treo quần áo và hít cửa có móc chi tiết như sau:

14/06/2024 10:00

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm bình ắc quy

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm bình ắc quy

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

13/06/2024 17:43

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Thay đường cáp quang và thay switch ở các tủ Rack trong Bệnh viện

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Thay đường cáp quang và thay switch ở các tủ Rack trong Bệnh viện

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Thay đường cáp quang và thay switch ở các tủ Rack trong Bệnh viện chi tiết như sau:

12/06/2024 16:25

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng làm việc khoa ngoại Gan Mật Tụy

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng làm việc khoa ngoại Gan Mật Tụy

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng làm việc khoa ngoại Gan Mật Tụy chi tiết như sau:

11/06/2024 16:50

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm Đầu phát siêu âm của thiết bị siêu âm trị liệu năm 2024 phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

11/06/2024 16:45

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Cung cấp lam mỏng

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Cung cấp lam mỏng

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Lam mỏng chi tiết như sau:

11/06/2024 16:42

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt camera năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt camera năm 2024

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua sắm và lắp đặt camera năm 2024 chi tiết như sau:

07/06/2024 11:35

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA SẮM HÓA CHẤT

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm Hóa chất năm 2024 phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

06/06/2024 15:49

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Thực hiện bảng biểu cho các khoa Ngoại tiêu hóa. Ngoại GMT và Huyết học

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Thực hiện bảng biểu cho các khoa Ngoại tiêu hóa. Ngoại GMT và Huyết học

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thực hiện bảng biểu cho khoa Ngoại tiêu hóa. Ngoại GMT và Huyết học chi tiết như sau:

06/06/2024 15:22

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Sửa chữa, thay thế các loại đèn Exit và đèn chiếu sáng sự cố

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Sửa chữa, thay thế các loại đèn Exit và đèn chiếu sáng sự cố

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

05/06/2024 10:30

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47

1900 63 61 95