YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu:Thay lõi lọc nước Kangaroo

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu:Thay lõi lọc nước Kangaroo

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

24/05/2024 09:11

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Bảo trì định kỳ hệ thống thang máy năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Bảo trì định kỳ hệ thống thang máy năm 2024

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Bảo trì định kỳ hệ thống thang máy năm 2024 chi tiết như sau:

24/05/2024 09:08

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Cung cấp xe tiêm 5S

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Cung cấp xe tiêm 5S

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

24/05/2024 08:28

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua máy phát điện phục vụ Dự án MRI, CT, DSA

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Mua máy phát điện phục vụ Dự án MRI, CT, DSA

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Mua máy phát điện phục vụ Dụ án MRI, CT, DSA chi tiết như sau:

24/05/2024 08:25

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Trang bị hệ thống mạng cho khu làm việc mới của Tổ mua sắm

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Trang bị hệ thống mạng cho khu làm việc mới của Tổ mua sắm

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

24/05/2024 08:21

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Làm gọn dây phía ngoài tòa nhà trung tâm khu thi công giai đoạn 3

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Làm gọn dây phía ngoài tòa nhà trung tâm khu thi công giai đoạn 3

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

24/05/2024 08:20

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Thuê hệ thống lưu trữ dữ liệu cho oracle

YÊU CẦU BÁO GIÁ Gói thầu: Thuê hệ thống lưu trữ dữ liệu cho oracle

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm các hàng hóa/dịch vụ chi tiết như sau:

24/05/2024 08:14

YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý các loại rác thải cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

22/02/2024 14:56

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Thống Nhất kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu thuốc bổ sung năm 2023 (theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng) gồm 02 gói thầu: Gói 1 – Thuốc theo tên Generic Gói 2 – Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị Đính kèm E-TBMT của 2 gói. Trân trọng!

28/12/2023 11:08

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn đấu thầu cho kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Thống Nhất thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cụ thể như sau:

28/12/2023 11:03

YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm Vật tư y tế lần 3 năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

08/12/2023 16:11

YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm Hóa chất lần 2 năm 2023 phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

20/11/2023 11:11

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất kính mời các công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm báo giá thầu THUỐC (Thầu rộng rãi năm 2023 bổ sung tại bệnh viện). Đính kèm: 1. Thông báo mời chào giá 2. File danh mục thuốc cần báo giá và mẫu báo giá Trân trọng!

14/11/2023 16:41

YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của dự án: Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Thống Nhất với nội dung cụ thể như sau:

06/11/2023 13:36

Yêu cầu báo giá mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thống Nhất

Yêu cầu báo giá mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Thống Nhất

Bênh viện Thống Nhất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của dự án. Mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

25/10/2023 16:57

Xem tiếp tin tức cùng chuyên mục

1900 2345 47

1900 63 61 95